HOME OVER ONS AGENDA CD'S CONTACT    NIEUWS   

SPONSORS

rECENSIES

lINKS

vRIENDEN

dIRIGENT

REPERTOIRE

fOTO'S

VOX MAGAZINE

  gASTENBOEK

ORGANISATIE

LEDEN

 

RECENSIES
 

Recensies van de Concerten in Kersttijd 2006

1)  KERSTCONCERT 2006

Een recensie van onze koorvriend Herman Peeters

  Het eerste Kerstconcert, welke ik als vriend heb mogen toehoren, werd gekenmerkt door enkele ongebruikelijke verschijnselen. Zo werd er voor het eerst sinds jaren weer eens opgetreden in de eerbiedwaardige Pieterskerk. Dat betekende voor dirigente en koor een extra inspanning want zo’n onmetelijke middeleeuwse ruimte laat alle geluiden in onbekende verten verdwijnen. Zelfs de fortissimi komen daar wat moeilijker voor het voetlicht. Verder liet de prettige samenwerking van vele jaren met het Leidsch Dagblad het afweten inzoverre dat wij in de beide laatste “Uit-kranten” van voor het concert onvermeld zijn gebleven Zelfs de gebruikelijke recensie, door ons allen reikhalzend tegemoet gezien(laten we eerlijk wezen!) bleef achterwege. Ik hoop dat deze pijnlijke lacune tijdig voor onze volgende concerten afdoende met de”Krant” kan worden doorgesproken.

  Inhoudelijk droeg het concert een overwegend Engels karakter. Dat is altijd een gelukkige keuze omdat vanuit de Engelse ( en Welshe) traditie ons schitterende melodieën zijn toegekomen. Het Liedboek der Kerken getuigt daar overvloedig van. Ook het toevoegen van een fagot aan het geheel vind ik een vondst omdat houten instrumenten sterk bijdragen aan het pastorale effect van veel kerstmuziek.

  We beginnen inmiddels te wennen aan de “hofstoet”van Susanna. We hebben heel wat jaren met dezelfde vertrouwde gezichten om ons heen opgetreden en nieuw bloed in het begeleidende instrumentarium werkt dan ook verfrissend en de gewenning komt vanzelf. Persoonlijk, dus geheel voor eigen rekening, komt mijn lichte voorkeur voor Lissette Emmink als meewerkend sopraan, hoewel het nog de vraag is of ook zij de lage registers, waarin Margeret Roest soms in de bodemloze akoestiek verloren dreigde te gaan, tot in de achterste rijen hoorbaar had kunnen maken. Laten we gewoon hopen dat de Stadsgehoorzaal zonder verdere vertraging kan worden opgeleverd.

  Na deze algemene opmerkingen enkele gedachten over het programma:

Bij repetities had ik altijd veel moeite met teksten uit oratoria, hetgeen  ik dan maar toeschreef aan  het gegeven dat je voor uitvoering door een mannenkoor aan het bewerken moet slaan. Aan de vele overlappende herhalingen is dan niet altijd te ontkomen en daar raak ik dan de draad kwijt. Vanuit de zaal bleek dat het koor er als geheel geen moeite mee had. Kennelijk ben ik er tijdig uitgestapt!

Het door Mozart gecomponeerde Ave Verum en Laudate Dominum maakte indruk. Hoewel door de radio grijsgedraaid blijven dit altijd prachtwerken. Bij ons RCM. dus blijkbaar in goede handen.

Bijzonder was het om “Hark. Hark my Soul” nu eens vanuit de zaal te horen, dus alle partijen tezamen, Het blijkt nog veel mooier dan ik altijd al dacht, opererend vanuit het “bariton bolwerk”

Na een aantal echt engelse kerstliederen klonk dan het “Thanks be to God”, werkelijk een van mijn favorieten uit vroegere dagen en terecht opgenomen op de jubileum CD.

Na de met routine en verve gezongen Latijnse liederen kwam, een beetje als een koekoeksei in een iets te klein nestje, de door mij menigmaal verfoeide psalm 150 van Cesar Franck. Ik denk dat dit stuk te “modern” is voor ons repertoire. Of ik te ouderwets wat hetzelfde effect oplevert. Alles werd weer pais en vree met het fagot concert van Mozart. Jaganoff was een nieuwe naam en een nieuw geluid.

De samenzang vanuit de zaal was als altijd hartverwarmend en op het geheel terugziend mogen we wederom vaststellen dat Susanna wederom grote dingen aan ons heeft gedaan, hetgeen tevens hoge verwachtingen oproept voor de toekomst. Wat mij betreft bevat die toekomst de uiterst traditionele werken voor mannenkoor, zoals het Soldatenkoor uit Faust en het Matrozenkoor uit de Fliegende Holländer. En natuurlijk de Twaalf Rovers want ons koor zal de blik wat vaker naar het oosten richten.

Susanna en makkers van her RCM, dank voor al dit schoons en graag tot het volgende concert

  Herman Peeters

 

  2) CONCERTIMPRESSIE
woensdag 13 december 2006
Maranathakerk Alphen aan den Rijn

Veel gemengde koren zitten te springen om tenoren en bassen. Mannen willen niet zingen, wordt er dan gezegd. Maar bij Vox Humana vind je ze te kust en te keur, méér dan zestig mannen! En ze doen het nog goed ook. Voordat het concert begint merk je het al:hier gaat iets zeer gedisciplineerds gebeuren. Het blijkt de stilte voor de storm te zijn. Want als eenmaal de storm van liederen en gezangen opsteekt is er geen houden meer aan. Ik heb alleen het gedeelte vóór de pauze kunnen horen, maar ik vermoed dat deze storm wel erg lang gewoed heeft. Het waren weliswaar korte stukken, maar het waren er wel erg véél. En dan lijkt zo´n concert toch nog lang te duren. Och,  als koor leef je een half jaar naar je uitvoering toe, maar het gevaar is, dat je de werkelijkheid  vergeet van wat de Duitser ´das Gute zuviel´ noemt. De consument raakt overvoerd, net als bij een achtgangendiner. Jammer, want het concert had meerdere smakelijke gerechten. Een aardige programmakeuze, een prachtige vocaliste, een goed instrumentaal ensemble, een prachtig geregistreerde serie orgelvariaties, een geconcentreerde koorklank en een accurate dirigente. Het enige nadeel is, dat er voor een mannenkoor maar een beperkte literatuur voorhanden is. En dan ben je aangewezen op bewerkingen. Bij kerstliederen als Sing we now of Christmas met z´n unisono-passages is dat niet zo erg. Maar de Messiah van Händel verdraagt zoiets veel minder goed vanwege zijn polyfone opbouw. Zo kan er een ondoorzichtige klankenbrij ontstaan, omdat mannenstemmen nu eenmaal een  veel kleiner toongebied bestrijken dan gemengde stemmen. Het stráált niet. Laat de sopraan zich maar bij het mannenkoor voegen, dan krijgen al die wat donkere wolken meteen een stralend, zonnig randje. Eigenlijk zou je contact moeten zoeken met een vrouwenkoor, om daarmee een (deels) gezamenlijk concert te geven. De uitbreiding van stemregisters als gevolg daarvan zou gunstig kunnen werken op de totaalklank en bovendien voor de nodige afwisseling in het programma zorgen.

Dat neemt niet weg, dat Vox Humana tevreden mag zijn over zijn concert.  Misschien kan er nog meer aandacht komen voor een gelijkmatig tempo.  Soms slaat het koor op hol en gaat dan ´jagen´, zoals dat ook in de spreektaal wel gebeurt (zie J.P. Balkenende).

Maar verder: goed stemmenmateriaal, geen - wat je vaak hoort - grof geschut of grove uitbarstingen, goede koorklank en goede discipline. Proficiat!

  Leo Peys

L
eo Peys is voormalig directeur van de Alphense muziekschool en columnist en recensent voor AD-Groene Hart.

 

 

CONTACT: info@mannenkoorvoxhumana.nl