HOME OVER ONS AGENDA CD'S CONTACT    NIEUWS   

SPONSORS

rECENSIES

lINKS

vRIENDEN

dIRIGENT

REPERTOIRE

fOTO'S

VOX MAGAZINE

  gASTENBOEK

ORGANISATIE

LEDEN

 

RECENSIES
 

Recensie Kerstconcert 2008

 

De bronzen stem van grootkoper

Mannenkoor RCM Vox Humana o.l.v. Susanna Veerman, m.m.v. ReŁnie Or≠kest Artillerie Trompetterkorps o.l.v. Henk van 't Veer en Maarten Koom≠neef (piano). Gehoord: 17/12/08, Hoog≠landse Kerk, Leiden.

De Pancras in 'winteropstelling' zit mudjevol. Onder het orgel Vox Humana, zo'n 80 mannen in 't  zwart met glinstergroene touch. Daarvoor het ReŁnie Or≠kest van de Artillerie: een batal≠jon glanzend groot en klein ko≠per, en vanaf ťťn meter voor dit muzikale front honderden luis≠teraars. Het is gezellig warm; zilverlichte dennenbomen en rode kerststerren completeren de beoogde kerstsfeer.

Met zo'n giga blaasorkest ver≠wacht je oorverdovende herrie, maar dat valt alles mee. Even is het schrikken, maar alras wordt de toon fluwelig, past het or≠kest zich goed aan bij de koor≠klank. De ware spirit komt er pas goed in bij het tweede blok, wanneer het grootkoper z'n donkerbronzen stem laat horen in de Canterbury Choral van Jan van der Roost.

In holly and ivy hebben de te≠noren het solistisch bepaald moeilijk, overigens wel voor≠stelbaar bij ijzige hoogtes. Even later zetten de baritons bedui≠dend zelfbewuster in, maar net te grof. Hoe meer de samenzang op gang komt, hoe fraaier en vi≠taler Vox zingt o.l.v. Susanna Veerman, op handen gedragen door de heren.

Dat Veerman Russische wortels heeft blijkt zonneklaar in Tebe poem (wij prijzen U) van Bortnjanski. Hier slaat de kerstvonk over. Met dichtgeslagen partituur langszij zingt Vox toegewijd, transpa≠rant en voor de leek in authen≠tiek Russisch. De kersthymne met fraaie wisselzangen klinkt onbevlekt en heilig als een che≠rubijn, tot aan het stralende for≠tissimo.

Vox Humana heeft een grote plaats ingeruimd voor samen≠zang. We tierelieren onze lon≠gen uit 't lijf als koor en big≠band ons begeleiden. Altijd weer heerlijk om je wensen te laten wiegen op woorden van een kerstlied Geef in onze levensdagen pais en vree.

De carol Away in manger heeft Veerman wellicht (te) langzaam gepland, om Sing we now of Christmas onstuimiger tot z'n recht te laten komen. Het klatert springlevend, lekker ritmisch over de mensenmenig≠te heen. Dan volgt o.l.v. Henk van 't Veer een fraaie afwisseling van Daar is een roos ontspron≠gen en het kabbelende Jesu, joy of manís desiring voor blazers.

Susanna Veerman treedt in King all glorious niet als diri≠gent op, maar als solist. Zij zingt zonder enig vibrato, strak en helder, maar hoog verheven een tikje schel, te geperst.

Het trompetterkorps vertoont zijn kunsten in een werkelijk prachtig voorspel op Hosanna in excelsis waarin alle blazers heel dicht tot elkaar komen. Ere zij God wordt tenslotte een ge≠zamenlijk optreden waarbij pu≠bliek en koor in feestelijke dia≠loog het dak van de kerststal zingen.

 

LIDY VAN DER SPEK

Leidsch Dagblad

 

CONTACT: info@mannenkoorvoxhumana.nl