HOME OVER ONS AGENDA CD'S CONTACT    NIEUWS   

SPONSORS

rECENSIES

lINKS

vRIENDEN

dIRIGENT

REPERTOIRE

fOTO'S

VOX MAGAZINE

  gASTENBOEK

ORGANISATIE

LEDEN

 

RECENSIES
 
Recensies kerstconcert 2009

 

Rijnlands Mannenkoor

geeft indrukwekkend kerstconcert

Dat het jaarlijkse kerstconcert van het Rijnlands Christelijk Mannenkoor (RCM) Vox Humana thuishoort in het Leidse Concertgebouw (stadsgehoor­zaal) staat als een paal boven water, hoe mooi ook plaatsen als de Pieters- en Hooglandse Kerk mogen zijn. Maar tijdens de grote opknapbeurt en nieuwbouw van het Leidse Concertgebouw moest daar de laatste drie kerst­vieringen naartoe worden uitge­weken. 'Wij hebben deze zaal gemist', aldus voorzitter Aaldert Onink, 'alles rondom is sterk vernieuwd, zo sterk dat het voor velen een geheel nieuwe kennismaking zal zijn' .

Door Antoon Koch

 

Op 17 september 2010 viert het koor zijn 40-jarige bestaan, en thema van het .concert was daarom '40 jaar kerstliederen met Vox Humana'. Vocaal werd medewer­king verleend door sopraan Mar­garet Roest en koperkwintet Full House dat haar zeer professioneel begeleidde. Dirigente Susanne Veerman toonde het ruim zeventig leden tellende mannenkoor aan te kunnen. Het concert werd geopend met het beroemde 'Stille Nacht, heilige nacht' van Franz Gruber. Meteen was het een grote ervaring dit in de perfecte akoestiek van de zaal te mogen beluisteren. Indrukwekkend was de uitvoering van 'And the Glory of the Lord' en 'For unto us a Child is born' uit 'The Messiah' van HändeI. Samen met het mannenkoor zong de voca­liste: 'Hark, hark my .soul' van Shelly. Zuiver en herkenbaar klonk het Largo van Händel, instrumen­taal vertolkt door Anne Olers (trompet) en pianist Peter Bontje die al vele jaren het koor begeleidt.
 

Is het de liefde van de dirigente voor orgelmuziek dat er sprake was van Frans, romantisch orgelreper­toire en dat er werken van Jules Massenet en Hector Berlioz ten gehore werden gebracht? De uitvoering van Adams 'Cantique de Noël' door Margaret Roest en het koor sprak ons zeer aan en maakte emoties los. Knap.

Na de pauze deed het 'Ere zij God' van SchuItz, door allen gezongen, de zaal op zijn grondvesten schud­den. Direct daarna zorgden twee jeugdige tamboers voor een strak ritme bij de uitvoering van 'The Little drummerboy'. Het koor van donkere kleding in het wit gestoken zong vervolgens in goede ritmiek delen uit kerstmusicals van Dan Burgess en Maunder, respectievelijk uit 'The Promise of Christmas en 'Bethlehem' .

Het koperkwartet bewees zijn pro­fessionaliteit in de begeleiding van het koor, maar vooral in een instumentaal optreden. Het concert werd besloten met het zeer bekende 'Mary's boy Child', waarna het publiek als een man overeind kwam voor een ovationeel applaus waaraan natuurlijk een toegift ten grondslag lag. Vox Humana is terug op het vertrouwde podium aan de Breestraat; een koor dat een Stadsgehoorzaal verdient.               

 

Oegstgeester Courant 23-12-2009

 

 

CONTACT: info@mannenkoorvoxhumana.nl