HOME OVER ONS AGENDA CD'S CONTACT    NIEUWS   

SPONSORS

rECENSIES

lINKS

vRIENDEN

dIRIGENT

REPERTOIRE

fOTO'S

VOX MAGAZINE

  gASTENBOEK

ORGANISATIE

LEDEN

 

RECENSIES

Kerst 2011
 
Reactie op het Kerstconcert 2011 in de Hooglandse Kerk

Graag voldoe in aan de in het programmaboekje gedane oproep een reactie te geven op het concert  van afgelopen woensdag.

Ik val meteen met de deur in huis: wat heb ik ontzettend genoten van dit fantastische concert. Getuige de reactie van een aantal mannen na afloop schijnt dat  nogal  zichtbaar te zijn geweest. Ik ben me daarvan  niet bewust. Wat daar ook van zij: jullie hebben me woensdagavond muzikaal weten mee te slepen en ongetwijfeld velen met mij.

Allereerst mijn complimenten aan de samenstellers van het programma: ze hebben er een  boeiend geheel van weten te maken. Voor verveling was geen tijd.

Alle lof voor de soliste en de instrumentalisten. Persoonlijk vond ik de romance uit het saxofoonconcert van Ronald Binge van een adembenemende schoonheid, niet in de laatste plaats door de manier waarop dit stuk werd uitgevoerd. Jessy’s carol ontroerde mij, mede door de voordracht van Marjorie Ginczinger.

En dan het koor……………

Het hele concert gaf blijk van een gedegen voorbereiding.  Zelfs Handel stond als een huis. Van de problemen die met name het Halleluja tijdens de repetities nog wel eens wilde geven was tijdens de uitvoering niets meer te merken ( voor zover dat in de kerk te horen was…………..). Ongetwijfeld zal er wel eens een Hallelujah zijn gemist maar dat was absoluut  niet te horen. Bovendien- met een knipoog naar een bekend gezegde - : “Aan een boom zo zwaar beladen, mist men een, twee Hallelujah's niet”.
De koorklank was vanaf het begin van de avond tot aan het einde daarvan prachtig. Het koor straalde zekerheid en plezier in het zingen uit.

Naast al mijn superlatieven heb ik slechts een enkele kritische kanttekening.

De baritons hebben hier en daar de neiging wat te willen domineren. Dit viel met name op in het tweede couplet van het Stille nacht. Bovendien is hun uitspraak hier en daar wat aan de scherpe kant.
Het laatste wat mij opviel was dat de inzetten met name in zachte delen zijn de inzetten soms wat aarzelend. Overigens: het gaat hier om het toekennen van een cijfer van  9 tot  9 ˝.

Tenslotte: de saxofonist speelde hier en daar met het koor en de soliste mee. Ik vond dat dit niet zoveel toevoegende waarde had  en afleidde van de hoofdzaak. Ik benadruk dat dit een persoonjlijke appreciatie betreft en dat dit verder niet afdoet aan het uitstekende spel van Sjef Weijers.

Graag dank ik jullie, ook namens mijn vrouw, voor de prachtige avond die we hebben gekregen.
Suzanna mag trots zijn op zo’n koor. En Koor:  wees maar heel zuinig op Suzanna.

Ik wens jullie fijne kerstdagen toe en een goed, gezond en muzikaal 2012

Jan van Vliet

 

 

 

CONTACT: info@mannenkoorvoxhumana.nl