HOME OVER ONS AGENDA CD'S CONTACT    NIEUWS   

SPONSORS

rECENSIES

lINKS

vRIENDEN

dIRIGENT

REPERTOIRE

fOTO'S

VOX MAGAZINE

  gASTENBOEK

ORGANISATIE

LEDEN

 

RECENSIES
 
 

jubileumjaar 2010

Jubileumconcert Vox Humana

Door Antoon Koch

 

Het jubileumconcert van het 40-jarige Rijnlands christelijk. mannenkoor in de Leidse Stadgehoorzaal, samen met een groot begeleidingsorkest en met vocale medewerking van Margaret Roest (sopraan), Liesbeth van der Loop (alt), Frank Fritschy (tenor) en Sander Heutinck (bas/bari­ton), begon zaterdagavond 25 september onder algehele lei­ding van Suzanne Veerman met passie en bravure; dit, met het loflied 'Praise the Lord, o my soul' van Roland Swart op het orgel begeleid door Wim Does. Voorzitter Aaldert Onink sprak een woord van welkom en her­dacht de leden die de voor­bije veertig jaar waren over­leden. Dit werd gevolgd door 'Wohl mich dass ich Jesum habe' uit cantate 147 van Bach en 'Recordare' uit het 'Requiem' van Mozart.

 

Het programma bestond uit een terugblik op het repertoire van de voorbije veertig jaar. Gekozen was onder ander voor de indrukwek­kende cantate 'Landerkennung' van Edvard Grieg met vocale medewer­king van Sander Heutinck en het orkest dat een goede twee-eenheid met het koor vormde. Het was bij­zonder dat het koor werd onder­steund door een groot orkest als het welbekende RBO Sinfonia en dat op een dusdanige wijze dat de zang niet werd verdrongen. Vitaliteit en energie bevat de 'Krönungsmesse'  van Mozart. De uitvoering daarvan vormde een van hoogtepunten van de avond.

Wat lang zal bijblijven is de vertolking van vier liederen uit Carrnine Burana (liederen uit Beuren), een naam voor de grootste en beroemd­ste verzameling middeleeuwse tek­sten die vooral door Orff uit een selectie van vierentwintig teksten, die hij op muziek zette, bekendheid verwierven. Koor, orkest en voca­listen muntten uit door het ietwat kortaf en hamerend gezongen 'Fortuna' snel en levendig te bie­den. Even fraai als de tekst van 'Ecce Gratum' over de lente die weer vreugde brengt:

'Nu reeds smelt en verdwijnt de hagel, de sneeuw enzovoort; de win­terkoude vlucht en reeds zuigt de lente aan de borsten van de zomer. Wat een arme ziel is hij die niet leeft, nog uitgelaten is onder de heerschap­pij van de zomer. Ah '.

In een volgende terugblik op uitge­voerde werken in recenter tijd werd het koor gelegenheid geboden a-capella op te treden. Daarna volg­de, met medewerking van het orkest rustig en plechtig 'Ave verum cor­pus' en 'Laudate Dominum' van Mozart. Voluit werd opgetreden met solisten in operaliederen als onder andere het indrukwekkende Monnikenkoor uit de opera 'La Forza del Destino' en het Soldatenkoor uit de opera Faust met het bekende trompetgeschal als intro. Na een bloemenhulde werd het concert besloten met het lied 'My way' waaraan allen gehoor gaven. Voor de toehoorders was er slechts een woord van toepassing: kippenvel. Het deed allen overeind komen voor een ovationeel applaus.

 

Oegstgeester Courant 06-10-2010

 

 

Jubileumconcert 25 september 2010

 

Jarig Vox Humana zet harten in vlam

 

Vox Humana viert zijn 40e verjaardag: begint aan tweede jeugd.En onder leiding van Susanna Veerman is het nu tijd om uit te pakken. Geen ad-hoc ensemble ingehuurd maar voor dit concert een afgeslankt RBO Sinfonia dat Veerman met verve dirigeert, heel veel bloemen en een volle Stadsgehoorzaal. Voor die eerste veertig mag de Heer om 't hardst geprezen worden met 'Praisc the Lord. 0 my soul' feestelijk begeleid door orgel en piano. De hoge mannenstemmen brengen het er goed vanaf, in samenzang met de donkere stemmen wordt het echt juichen.

Klinkende trompetten en hoorns brengen meteen de juis­te sfeer in Griegs 'Landerkennung'.

Vox Humana  zingt alert in een lekker tempo, licht als een veer, de zinnen open en de woorden kort houdend. Orkest, koor en solist (Sander Heutinck) geven de eeuwig zingende bos­sen en het immer bruisende water geur, kleur en deining.

Contrabas, celli, pauken en blazers zetten de toon in Mo­zarts Krönungsmesse, die speci­aal voor dit feest door Peter Bontje voor mannenkoor is bewerkt.

Vox Humana zingt ronduit prachtig, galoppeert door her Kyrie en Gloria in staccatostijl, voortvarend begeleid door Sinfonia terwijl de solisten stuk voor stuk stralen. Met name het Credo dat omarmd wordt door het jarige mannenkoor. Zo  wordt deze Krönungsmesse (heel toepasselijk) met goud be­slagen. Her orgel zwelt in het Amen letterlijk van trots.

Na. de pauze nog een knaller, Carl Orffs  O Fortunaspettert in  de aanhef de pan uit, maar wat mij betreft mag Vox direct daar­na nog transparanter, gearticuleerder verder gaan. Het orkest dendert de sterren en kometen van de hemel strijkers zwiepen vol expressie en kracht, fluitjes, hobo, pauk en tamboerijn delen in het lentefeest. Even terzijde een hoornist die gaat zitten grimassen met familie in de zaal is wel even behoorlijk fout bezig!

Uit Vox  Humana's oude repertoire is ook geput. 'Tebe poem Gospodi'  blijf[ een klein glanzend juweeltje, en zonder partituur gezongen! Ook 'Still ruht der See' a capella uit 80 geschoolde mannenkelen en Mo­zarts Ave Verum met tedere orgelebegeleiding werken als 'zoe­te middagslaap in het bos'. Verdi's  Monnikenkoor maakt van de Stadsgehoorzaal een dik om­muurd klooster  waarin deakoestiek positief meespeelt. En met het Soldatenkoor van Gounod wijst Vox

Humana onder bevlogen leiding van Susanna Veerman 'ons de weg hoe het moet en zet ons hart in vlam'.

 

Lidy van der Spek

Leidsch Dagblad 27-09-2010

 

Concert Dorpskerk Leiderdorp 11mei 2010

Bevrijdingsconcert 5 mei 2010

 

 

 

CONTACT: info@mannenkoorvoxhumana.nl