detulpenstaanklaar_small.jpg tijdomteoefenen_small.jpg uithethoofdofvaneenbriefje_small.jpg watwelwatniet_small.jpg consumptiebonnen_small.jpg
soep_small.jpg datgaaterwelin_small.jpg deanderekorenzijnaangekomen_small.jpg letjewelop_small.jpg eennieuwetruimethetkaartjeernogaan_small.jpg
hetpubliekiserklaarvoor_small.jpg vanbovenafgezien_small.jpg dekorenophetbalkon_small.jpg hetprogramma_small.jpg hetkooruitduitsland_small.jpg
aandachtvoordemuziek_small.jpg moeilijktezienvanafboven_small.jpg dehermansingers_small.jpg eenstelapart_small.jpg pauze_small.jpg
evenbijpraten_small.jpg de2ehelft_small.jpg coralsomuitbarcelona_small.jpg deenegroepluistertnaardeandere_small.jpg hollandsekaasvoordedirigenten_small.jpg
tulpenuitamsterdam_small.jpg meteenswingendedirigent_small.jpg samenuitvolleborst_small.jpg blijmetdetulpen_small.jpg enwiestaaterheteerstaandebar_small.jpg
nogevennazitten_small.jpg wattulpennietkunnendoen_small.jpg

foto's: Jan Luuk van Dijk